İnsan Kaynakları

Anasayfa İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Bugüne kadar gelişen eHost'un, insan kaynakları politikasının ana unsuru doğru kişilerin doğru pozisyonlara atanmasıdır. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen bir şirket olarak çalışanların eğitim ve gelişimine önem verir, değişim ve gelişimin sürekliliğine inanıyoruz.

Çalışanlar arasında hiçbir farklılık gözetmeyerek yetkinliklerini ve bilgilerini kullanabilecekleri uygun ortamı sağlıyoruz. Tüm çalışanlarımız “eHost'lu” ekibin önemli parçalarıdır.

Seçme ve Yerleştirme 

Seçme ve Yerleştirme, Adaylarımızda aradığımız ortak özellikler; Pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerinin yanında, yaratıcı çalışabilmeleri ve yenilikçi fikirler üretebilmeleri de gerekmektedir.

Adaylarda aradığımız ortak yetkinlikler aşağıdaki gibidir;

  • Müşteri Odaklılık, Etkili İletişim Kurma, Sürekli Öğrenme & Gelişim, Takım Çalışması, 
  • Değişime Açık Olma, Yaratıcılık & Yenilikçilik, Sonuç & Çözüm Odaklılık, Planlama & Organizasyon

 

Şirketimize yapılan tüm başvuruları, gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözeterek değerlendiririz.

 

eHost'ta işe yeni alınan çalışanın ücretinin belirlenmesinde, şirket içi dinamikler ve piyasa koşulları dikkate alınır. Görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikler esas alınır. Pozisyon için uygun olan adaylara teklif iletilir. eHost'a başvurularınızı bilgi@eHost.com.tr üzerinden  iletebilirsiniz.