TCP/IP Nedir? Nasıl Çalışır?

Anasayfa Blog Sunucu TCP/IP Nedir? Nasıl Çalışır?

TCP/IP Nedir?


TCP/IP, İnternet üzerinden bilgi iletişimi için kullanılan temel protokol setidir. TCP/IP, Temel Protokol Seti olarak da bilinir ve dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir ağ protokolüdür. TCP (Transmission Control Protocol) ve IP (Internet Protocol) adında iki ayrı protokolden oluşur.

IP, paketlerin yönlendirilmesini sağlayan bir protokoldür. TCP ise güvenilir veri transferi için bir protokoldür. TCP, veri bütünlüğünü ve zamanlamayı koruyarak ağ üzerinden veri iletimini sağlar. Bu sayede veri kaybı olmadan ve doğru bir sırayla iletilir.

TCP/IP, internet üzerinden iletişim sağlamak için yaygın olarak kullanılan protokollerdir. Bu protokoller sayesinde farklı ağlardaki cihazlar arasında veri transferi mümkün hale gelir. TCP/IP protokolü, günümüzde bilgisayar ağları, web siteleri, e-posta, dosya paylaşımı ve birçok internet tabanlı hizmette kullanılmaktadır.


TCP/IP Nasıl Çalışır?

TCP/IP, internet üzerinden veri transferi için kullanılan bir protokol setidir. TCP/IP protokolü, verilerin kesintisiz bir şekilde iletimini sağlamak için aşağıdaki adımları takip eder:

Verilerin Bölünmesi: Veriler, gönderici cihaz tarafından belli bir boyuta bölünür ve her bir parça ayrı ayrı işlenir.

IP Adresi Belirleme: Veriler, alıcı cihazın IP adresine yönlendirilir. IP adresi, internet üzerindeki her cihaza özgü bir tanımlayıcıdır.

Paketleme: Veriler, TCP/IP protokolünün üst katmanında bulunan TCP protokolü tarafından paketlenir. Her paket, verilerin bir kısmını ve gönderici ve alıcı cihazların IP adreslerini içerir.

Gönderim: Paketler, internet üzerinden gönderici cihazdan alıcı cihaza doğru gönderilir. Paketler, birden fazla ağ üzerinden hareket edebilir ve her ağda yönlendiriciler tarafından kontrol edilir.

Teslimat Doğrulama: Alıcı cihaz, gönderici cihaz tarafından gönderilen her paketi alır ve teslimatın doğruluğunu doğrulamak için bir yanıt gönderir.

Veri Yeniden Oluşturma: Tüm paketler, alıcı cihazda toplanır ve orijinal veri yeniden oluşturulur.

Bu adımlar sayesinde TCP/IP protokolü, internet üzerinden veri iletimini güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlar.

Uygulama Katmanı (Application Layer) nedir?

Uygulama Katmanı (Application Layer), TCP/IP protokolünün en üst katmanıdır ve uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan protokollerin bulunduğu katmandır. Uygulama Katmanı, bir uygulamanın internet üzerinden veri transferi yapabilmesi için gerekli olan protokoller ve servisler sağlar.

Uygulama Katmanı protokolleri, farklı uygulamaların birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlar. Örneğin, web tarayıcıları HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokolü üzerinden web sunucularıyla iletişim kurarlar. E-posta istemcileri ise SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokolü ile e-posta sunucularıyla iletişim kurarlar.

Uygulama Katmanı, uygulamalar arasındaki veri transferini yönetir ve verinin doğru bir şekilde gönderilip alındığından emin olur. Uygulama Katmanı ayrıca uygulamaların verileri doğru bir şekilde yorumlamasını ve işlemesini sağlar.

TCP/IP protokolünün Uygulama Katmanı'nda bulunan bazı popüler protokoller arasında HTTP, FTP (File Transfer Protocol), SMTP, POP3 (Post Office Protocol Version 3), IMAP (Internet Message Access Protocol), DNS (Domain Name System) ve SNMP (Simple Network Management Protocol) yer almaktadır.

Taşıma Katmanı ( Transport Layer ) nedir?


Taşıma Katmanı (Transport Layer), TCP/IP protokolünün dördüncü katmanıdır ve uygulama katmanında belirlenen verilerin güvenilir bir şekilde alınmasını, doğru bir şekilde sıralanmasını ve alıcı cihaza teslim edilmesini sağlar. Taşıma Katmanı, uygulama katmanı ve ağ katmanı arasında yer alır.

Taşıma Katmanı, verilerin güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlamak için iki temel protokol kullanır: Transmission Control Protocol (TCP) ve User Datagram Protocol (UDP).

TCP, güvenilir veri transferi için kullanılan bir protokoldür. TCP, verilerin bölünmesini, paketlenmesini, alıcı cihaza teslim edilmesini ve doğru bir şekilde sıralanmasını sağlar. TCP, verilerin bütünlüğünü korur ve alıcı cihazda verilerin doğru bir şekilde yeniden oluşturulmasını sağlamak için her bir veri paketinin teslimatını doğrular.

UDP ise, güvenilir olmayan veri transferi için kullanılan bir protokoldür. UDP, verilerin paketlenmesini, gönderilmesini ve alıcı cihaza teslim edilmesini sağlar. Ancak, UDP veri paketlerinin kaybolmasına veya sırasının değişmesine karşı koruma sağlamaz. Bu nedenle, UDP, oyunlar veya video akışı gibi gerçek zamanlı uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Taşıma Katmanı, uygulama katmanındaki farklı uygulamalar arasında veri transferini sağlar. Örneğin, web tarayıcıları HTTP protokolü üzerinden web sunucularıyla iletişim kurarlar. HTTP, Taşıma Katmanı protokollerinden biri olan TCP üzerinde çalışır. Taşıma Katmanı, ayrıca verilerin ağ katmanındaki IP adresleri arasında yönlendirilmesini sağlar.


İnternet Katmanı (Internet Layer) nedir?

İnternet Katmanı (Internet Layer), TCP/IP protokolünün üçüncü katmanıdır ve ağ bağlantısını yönetir. İnternet Katmanı, veri paketlerinin iletimi sırasında nereden nereye gideceğini belirler ve bu veri paketlerini yönlendirir.

İnternet Katmanı, veri paketlerinin IP (Internet Protocol) adresleri kullanarak nereden nereye yönlendirileceğini belirler. Bu katman, farklı ağlar arasındaki veri transferini sağlar. Örneğin, bir veri paketi internete gönderildiğinde, İnternet Katmanı, gönderici ve alıcı cihaz arasındaki yolları belirleyerek veri paketinin hedefe doğru yönlendirilmesini sağlar.

İnternet Katmanı ayrıca, veri paketlerinin bölünmesini ve birçok farklı ağ arasında doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlayan bir mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma, IP paketlerinin parçalara ayrılmasını ve hedefe yönlendirilirken doğru bir şekilde yeniden birleştirilmesini sağlar.

İnternet Katmanı, IP protokolü kullanarak veri paketlerini yönlendirirken, farklı cihazlar arasındaki iletişim sırasında yaşanabilecek hataların düzeltilmesini sağlamaz. Bu sorunlar için TCP gibi üst katman protokoller kullanılır.

Özetle, İnternet Katmanı, veri paketlerinin gönderildiği kaynak cihazdan hedef cihaza doğru yönlendirilmesini sağlar ve ağ bağlantısını yönetir.

Ağ Arayüz Katmanı (Network Interface Layer) nedir?

Ağ Arayüz Katmanı (Network Interface Layer), TCP/IP protokolünün ikinci katmanıdır ve ağ donanımı (network hardware) ile iletişimi sağlar. Bu katman, veri paketlerini ağ kablosu, Ethernet, Wi-Fi veya diğer ağ arabirimleri üzerinden göndermek ve almak için kullanılır.

Ağ Arayüz Katmanı, verileri ağ bağlantısı üzerinden fiziksel olarak taşımak için kullanılan yöntemleri belirler. Bu yöntemler arasında, verilerin önceden belirlenmiş bir yapıda paketlere ayrılması, ağ arabirimi üzerinden veri paketlerinin yönlendirilmesi ve veri paketlerinin belirlenmiş bir formatta diğer cihazlara aktarılması yer alır.

Ağ Arayüz Katmanı, donanımın özelliklerine ve kullanılan ağ protokollerine bağlı olarak farklı protokoller kullanabilir. Örneğin, Ethernet protokolü, kablolu ağlar için kullanılırken, Wi-Fi protokolü kablosuz ağlar için kullanılır.

Ağ Arayüz Katmanı, ayrıca hata denetimi ve düzeltme işlemlerini de gerçekleştirir. Bu katman, verilerin doğru bir şekilde alınıp alınmadığını kontrol eder ve gerektiğinde veri paketlerinin yeniden gönderilmesi için sinyaller gönderir.

Özetle, Ağ Arayüz Katmanı, ağ donanımı ile iletişim kurarak veri paketlerinin ağ üzerinden doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu katman, ağ arabirimleri, donanım ve kullanılan ağ protokolleri gibi fiziksel ağ bileşenleri ile etkileşim halindedir.