Terabayt, Gigabayt, Petabayt: İnternet Birimleri

Anasayfa Blog İnternet Terabayt, Gigabayt, Petabayt: İnte...

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, CD-ROM gibi teknolojilerin yerini USB flash bellekler ve harici diskler aldı. Artık bilgisayarlarımızda DVD sürücüleri bile nadiren bulunuyor. Özellikle internet bağlantı hızlarının artmasıyla, film veya dosyaları doğrudan internetten izlemek veya indirmek daha yaygın hale geldi. Bu değişimle birlikte, depolama birimleri olan Gigabayt, Terabayt, Petabayt ve Exabayt gibi terimlerin önemi de arttı.

Gigabayt, Terabayt ve Petabayt gibi terimler, bilgisayarların işlemlerini temel alınan Bit (0 ve 1) mantığıyla tanımlanır. Depolama birimleri küçükten büyüğe sıralandığında, Bayt, Kilobayt, Megabayt, Gigabayt, Terabayt, Petabayt ve Exabayt gibi bir sıralama söz konusudur. Örneğin, 1 Terabayt (TB) içinde 1.024 Gigabayt (GB) bulunur.

Günümüzde, bir bilgisayarın sabit diskinin ortalama olarak 1 ile 3 Terabayt arasında olduğunu görüyoruz. Bu, eskiden kullanılan disketlerin veya CD-ROM'ların yerine geçen depolama teknolojisinin ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Örneğin, 1 Terabayt alan, yaklaşık 130.000 dijital fotoğrafı saklayabilir.

1 Petabayt (PB) ise daha büyük bir depolama birimidir ve örneğin, grafik işlem gerektiren bir film için kullanılabilir. Bir Petabayt, yaklaşık 745 milyon diskete veya 1,5 milyon CD-ROM'a eşdeğerdir. İlginç bir not olarak, insan beyninin yaklaşık 2.5 Petabayt hafıza kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Exabayt (EB) ise daha da büyük bir depolama birimidir ve dünyadaki toplam veri miktarının Exabayt seviyesinde olduğu düşünülüyor. Örneğin, sadece 1 Exabayt'ı doldurabilmek için milyarlarca disket veya milyarlarca CD-ROM disk gerekir. Bu, günümüzdeki dijital veri hacminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Son olarak, Gigabayt terimi günümüzde daha yaygın olarak kullanılan bir depolama birimi olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayar depolama birimlerinin kapasitesi hakkında konuşurken, Gigabayt terimi sık sık geçer. Örneğin, 1 Gigabayt depolama alanında yaklaşık 300 adet MP3 dosyası saklanabilir veya bir DVD filmi için gerekli alanın bir kısmı sağlanabilir.

Bu tablo, bilgisayar teknolojisindeki depolama birimlerinin büyüklüğünü göstermek için kullanışlı bir kaynaktır:

Metrik Değer Bayt
Bayt (B) 1 1
Kilobayt (KB) 1,024 1 1,024
Megabayt (MB) 1,024 2 1.048.576
Gigabyte (GB) 1,024 3 1073741824
Terabayt (TB) 1,024 4 1.099.511.627.776
Petabyte (PB) 1,024 5 1.125.899.906.842.624
Exabyte (EB) 1,024 6 1.152.921.504.606.846.976
Zettabyte (ZB) 1,024 7 1.180.591.620.717.411.303.424
Yottabyte (YB) 1,024 8 1.208.925.819.614.629.174.706.176