ARP ( Adres Çözümleme Protokolü )Nasıl Çalışmaktadır? Adres Çözümleme Protokolü Neler...

Anasayfa Blog Hosting ARP ( Adres Çözümleme Protokolü )Na...

ARP ( Adres Çözümleme Protokolü )Nasıl Çalışmaktadır?

ARP ( Address Resolution Protocol ), bir ağdaki bir cihazın IP adresini (Internet Protocol) fiziksel adresi olarak bilinen MAC (Media Access Control) adresine çevirmek için kullanılan bir protokoldür. ARP, bir ağda bir cihazın diğer cihazlarla iletişim kurabilmesi için gerekli olan bilgileri sağlar.

ARP'nin çalışması, bir cihazın bir diğer cihaza IP paketi göndermek istediğinde başlar. Gönderen cihaz, hedef cihazın IP adresini bilir, ancak hedefin MAC adresini bilmez. Bu nedenle, ARP, hedef cihazın MAC adresini bulmak için yayın yapar.

Bu yayın, bir "ARP İsteği" olarak adlandırılır ve ağdaki tüm cihazlara gönderilir. ARP isteği, gönderen cihazın IP adresi ve hedef cihazın IP adresini içerir. Hedef cihaz, ARP isteğini alır ve kendi MAC adresini içeren bir "ARP Yanıtı" gönderir. Yanıtı alan gönderen cihaz, hedef cihazın MAC adresini öğrenir ve IP paketini göndermek için kullanabilir.

ARP, ayrıca cihazlar arasındaki bağlantıyı sürdürmek için düzenli olarak ARP istekleri ve yanıtları gönderir. Bu, cihazların birbirlerinin adreslerini yenilemesine ve ağda yer alan cihazların kimlik bilgilerinin güncel kalmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, ARP, IP adreslerini fiziksel adreslere çevirerek ağda iletişimi mümkün kılar ve cihazların birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlar.

Kaynak: techtarget Kaynak: techtarget

Adres Çözümleme Protokolü Nelerden Oluşmaktadır?Address Resolution Protocol (ARP), ağdaki bir cihazın IP adresini fiziksel adres olarak bilinen MAC (Media Access Control) adresine çevirmek için kullanılan bir protokoldür. ARP, iki ana bileşen içerir: ARP isteği ve ARP yanıtı.

ARP İsteği:

Bir cihazın hedef cihazın MAC adresini öğrenmek için yayınladığı ARP isteği, ağdaki tüm cihazlara gönderilir. ARP isteği, gönderen cihazın IP adresini ve hedef cihazın IP adresini içerir. Bu istek, hedef cihazın MAC adresini öğrenmek için kullanılır.

ARP Yanıtı:

Hedef cihaz, ARP isteğini aldıktan sonra kendi MAC adresini içeren ARP yanıtını gönderir. ARP yanıtı, hedef cihazın MAC adresini öğrenmek isteyen cihaza gönderilir. Gönderen cihaz, yanıtı aldıktan sonra hedef cihazın MAC adresini öğrenir ve IP paketlerini göndermek için kullanabilir.

ARP, ayrıca cihazlar arasındaki bağlantıyı sürdürmek için düzenli olarak ARP istekleri ve yanıtları gönderir. Bu, cihazların birbirlerinin adreslerini yenilemesine ve ağdaki cihazların kimlik bilgilerinin güncel kalmasına yardımcı olur.

Bu şekilde, ARP isteği ve ARP yanıtı, cihazların birbirlerinin adreslerini öğrenmesine ve ağda iletişim kurmasına olanak tanır.ARP İstek Paketi Gönderilmesi Nasıl Olur?ARP (Address Resolution Protocol) istek paketi, bir cihazın ağdaki diğer bir cihazın MAC (Media Access Control) adresini öğrenmek için gönderdiği bir pakettir. ARP istek paketi, ağdaki tüm cihazlara yayınlanır.

ARP istek paketi, aşağıdaki alanları içerir:

Hedef MAC adresi: Bu alan, ARP isteğinin hedef MAC adresini belirtir. Bu alan genellikle yayın adresi (FF:FF:FF:FF:FF:FF) olur, çünkü ARP isteği, ağdaki tüm cihazlara ulaşması gerektiği için yayın yapılır.

Kaynak MAC adresi: Bu alan, ARP isteğini gönderen cihazın MAC adresini belirtir.

Hedef IP adresi: Bu alan, ARP isteğinin hedef IP adresini belirtir.

Kaynak IP adresi: Bu alan, ARP isteğini gönderen cihazın IP adresini belirtir.

ARP isteği, bir cihazın IP adresini bilmesine rağmen hedef cihazın MAC adresini bilmediği durumlarda kullanılır. ARP isteği, hedef cihazın MAC adresini öğrenmek için ağdaki tüm cihazlara yayın yapar ve hedef cihazın MAC adresini içeren ARP yanıtını bekler. Bu sayede, cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilir ve ağda veri iletimi sağlanabilir.ARP Çerçeve Formatı Nedir?ARP (Address Resolution Protocol) çerçeve formatı, bir cihazın IP adresini fiziksel adres olarak bilinen MAC (Media Access Control) adresine çevirmek için kullanılan bir protokoldür. ARP çerçevesi, Ethernet çerçevesi içinde taşınır ve aşağıdaki alanları içerir:

Hedef MAC Adresi: Bu alan, ARP çerçevesinin hedef MAC adresini belirtir. ARP isteği için hedef MAC adresi yayın adresi (FF:FF:FF:FF:FF:FF) olur, çünkü istek ağdaki tüm cihazlara gönderilir. ARP yanıtı için hedef MAC adresi, ARP isteğini gönderen cihazın MAC adresidir.

Kaynak MAC Adresi: Bu alan, ARP çerçevesini gönderen cihazın MAC adresini belirtir.

Ethernet Tipi: Bu alan, ARP çerçevesinin Ethernet tipini belirtir ve genellikle 0x0806 olarak ayarlanır.

Donanım Tipi: Bu alan, ARP çerçevesinin donanım tipini belirtir. Ethernet için donanım tipi 1 olarak ayarlanır.

Protokol Tipi: Bu alan, ARP çerçevesinin protokol tipini belirtir. IP için protokol tipi 0x0800 olarak ayarlanır.

Donanım Adres Uzunluğu: Bu alan, ARP çerçevesinin donanım adresinin uzunluğunu belirtir. Ethernet için donanım adres uzunluğu 6 bayttır.

Protokol Adres Uzunluğu: Bu alan, ARP çerçevesinin protokol adres uzunluğunu belirtir. IP için protokol adres uzunluğu 4 bayttır.

İşlem Kodu: Bu alan, ARP çerçevesinin işlem kodunu belirtir. İşlem kodu 1, ARP isteği anlamına gelirken, işlem kodu 2, ARP yanıtı anlamına gelir.

Kaynak Donanım Adresi: Bu alan, ARP çerçevesini gönderen cihazın donanım adresini belirtir.

Kaynak Protokol Adresi: Bu alan, ARP çerçevesini gönderen cihazın IP adresini belirtir.

Hedef Donanım Adresi: Bu alan, ARP isteği için kullanılmaz, ancak ARP yanıtı için hedef cihazın donanım adresini belirtir.

Hedef Protokol Adresi: Bu alan, ARP isteği veya yanıtının hedef cihazın IP adresini belirtir.

Bu şekilde, ARP çerçevesi, cihazların birbirlerinin adreslerini öğrenmesine ve ağda iletişim kurmasına olanak tanır.

ARP Mesajının İşlenmesi Nasıl Olmaktadır?ARP (Address Resolution Protocol) mesajı, bir cihazın fiziksel adresi (MAC adresi) bilinmeyen bir IP adresine sahip bir cihaza erişmek için kullandığı bir protokoldür. ARP mesajının işlenmesi, aşağıdaki adımları içerir:

ARP mesajı, ağdaki tüm cihazlara yayın yapılır. Bu, hedef MAC adresi "broadcast" (FF:FF:FF:FF:FF:FF) olarak ayarlanarak gerçekleştirilir.

ARP mesajını alan tüm cihazlar, mesajın hedef IP adresi ile kendi IP adreslerini karşılaştırır. Eğer hedef IP adresi, cihazın kendi IP adresine eşitse, cihaz ARP yanıtı gönderir.

ARP yanıtı, cihazın MAC adresini içerir ve hedef cihazın ARP önbelleğinde (cache) saklanır. Bu, gelecekteki iletişimde hedef cihaza doğrudan erişim sağlar ve ağ trafiğini azaltır.

Eğer hedef cihazın MAC adresi önbellekte (cache) bulunamazsa, hedef cihaz ARP yanıtı gönderir. Bu, hedef cihazın MAC adresini içerir ve hedef cihazın MAC adresi ARP önbelleğine (cache) eklenir.

Eğer ARP yanıtı alınamazsa, cihaz, hedef cihaza doğrudan erişim sağlayamaz ve ağ trafiği artar. Bu durumda, ARP mesajları periyodik olarak gönderilir ve hedef cihazın MAC adresi bulunana kadar beklenir.

ARP önbelleği, belirli bir süre sonra (genellikle 2 dakika) otomatik olarak temizlenir. Bu, ağdaki cihazların hareketli olabileceği düşünüldüğünde, doğru MAC adresi sağlamak için gerekli bir özelliktir.

Bu adımlar, ARP mesajlarının işlenmesi için genel olarak kullanılır ve ağdaki cihazların birbirlerine doğrudan erişim sağlamasına olanak tanır.

Aynı Ağda Arp Fiziksel Adreslerinin Çözümlenmesi Nasıl Yapılır?Aynı ağda ARP (Address Resolution Protocol) fiziksel adreslerinin çözümlenmesi, bir cihazın IP adresine karşılık gelen MAC adresini bulmak için gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem genellikle şu adımları içerir:


Bir cihaz, ağda iletişim kurmak istediği bir hedef cihazın IP adresini kullanarak bir ARP isteği gönderir.

ARP isteği, hedef cihazın IP adresini içerir ve tüm cihazlara yayın yapılır.

ARP isteğini alan tüm cihazlar, hedef cihazın IP adresi ile kendi IP adreslerini karşılaştırır. Eğer hedef IP adresi, cihazın kendi IP adresine eşitse, cihaz ARP yanıtı gönderir.

ARP yanıtı, cihazın MAC adresini içerir ve hedef cihazın ARP önbelleğinde (cache) saklanır. Bu, gelecekteki iletişimde hedef cihaza doğrudan erişim sağlar ve ağ trafiğini azaltır.

Eğer hedef cihazın MAC adresi önbellekte (cache) bulunamazsa, hedef cihaz ARP yanıtı gönderir. Bu, hedef cihazın MAC adresini içerir ve hedef cihazın MAC adresi ARP önbelleğine (cache) eklenir.

Eğer ARP yanıtı alınamazsa, cihaz, hedef cihaza doğrudan erişim sağlayamaz ve ağ trafiği artar. Bu durumda, ARP mesajları periyodik olarak gönderilir ve hedef cihazın MAC adresi bulunana kadar beklenir.

Bu adımlar, aynı ağda ARP fiziksel adreslerinin çözümlenmesi için genel olarak kullanılır. ARP, aynı ağda iletişim kurmak isteyen cihazların birbirlerinin MAC adreslerini öğrenmelerine olanak tanır ve ağ trafiğini optimize eder.

ARP vs. Reverse Address Resolution Protocol – RARP Arasındaki Farklar Nelerdir?ARP (Address Resolution Protocol) ve RARP (Reverse Address Resolution
 Protocol), ağ protokolleridir ve farklı amaçlar için kullanılırlar.

ARP, bir cihazın IP adresini kullanarak fiziksel adresi (MAC adresi gibi) çözmek için kullanılır. Bu, bir cihazın, başka bir cihaza doğrudan veri göndermeden önce hedef cihazın MAC adresini öğrenmesine olanak tanır. ARP özellikle IP üzerinden ağlarda kullanılır.

RARP ise tam tersidir, bir cihazın MAC adresini kullanarak IP adresini çözmek için kullanılır. Bu, bir cihazın, bir IP adresi aldıktan sonra kendi MAC adresini öğrenmesine olanak tanır. RARP genellikle diskless iş istasyonlarında kullanılır.

ARP ve RARP arasındaki temel fark, kullanılan anahtarın farklı olmasıdır. ARP, IP adresine dayalı bir çözümleme yaparken, RARP, MAC adresine dayalı bir çözümleme yapar. Ayrıca, ARP, bir cihazın fiziksel adresini çözmek için kullanılırken, RARP, bir cihazın IP adresini çözmek için kullanılır.

Sonuç olarak, ARP ve RARP, farklı amaçlar için kullanılan ağ protokolleridir. ARP, IP adresi ile fiziksel adres (MAC adresi gibi) arasındaki eşleştirmeyi sağlar, RARP ise MAC adresi ile IP adresi arasındaki eşleştirmeyi sağlar.

Adres Çözümleme Protokolünün Çalışma Esaslarını Düzenleyen Standartlar Nelerdir?

Adres Çözümleme Protokolü (ARP), internet protokolü (IP) üzerinden iletişim kurmak için kullanılan bir protokoldür. ARP'nin çalışma esaslarını düzenleyen standartlar, Internet Engineering Task Force (IETF) tarafından belirlenmiştir.

IETF, internet protokolleri için standartları belirleyen bir organizasyondur. ARP, IETF'nin RFC (Request for Comments) belgeleri aracılığıyla standartlaştırılmıştır. Bu belgeler, ARP'nin nasıl çalıştığını, mesaj formatını, özelliklerini ve diğer detaylarını açıklamaktadır.

İlk ARP RFC belgesi, 1982 yılında yayınlanmıştır ve ARP'nin orijinal özelliklerini tanımlamaktadır. Daha sonra, ARP üzerine birçok RFC belgesi yayınlanmıştır ve bu belgeler, ARP'nin daha gelişmiş özelliklerini ve uygulama senaryolarını tanımlamaktadır.

ARP'ye ek olarak, IETF tarafından belirlenen diğer adres çözümleme protokolleri de bulunmaktadır. Örneğin, Proxy ARP ve Gratuitous ARP gibi protokoller, IETF tarafından standartlaştırılmıştır ve ARP ile birlikte kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, ARP'nin çalışma esasları, IETF tarafından belirlenmiş ve RFC belgeleri aracılığıyla standartlaştırılmıştır. Bu belgeler, ARP'nin nasıl çalıştığını, mesaj formatını ve özelliklerini açıklamaktadır.